Ex BF 80 3 DT/DT/SLS 0-I 1ÖS/1ÖS/1ÖS -60°C

防爆型コマンド装置
製品番号: 1377167
  • Ex ゾーン1と21
  • -60℃の耐寒性
  • アクチュエーター: 押しボタンDT 2つ, キースイッチ SLS 0-I 1つ
  • 押しボタン1つに1 NC/1 NO接点
担当者

主な仕様

適用規格 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN ISO 13849-1
エンクロージャ ポリエステルレジン, ガラスファイバー強化
密閉 シリコン
締め付けトルク カバーねじ: 最大1 Nm
ケーブルグランドの接続ネジ:最大3 Nm
ケーブルグランドのキャップナット:最大2Nm
保護等級 IP 66 to IEC/EN 60529
B10d (負荷 10%) 6050
TM 最大20年
切替機構 スローアクション、強制開離NC 接点
接続 ネジ接続端子
ケーブル断面積 最大 2.5 mm²(コンダクタフェルールを含む)
ケーブル入口 1 x M25 x 1.5
クランプ範囲 7 … 17 mm
機械的寿命 50 000 operations
耐衝撃エネルギー 最大 7 J
定格絶縁耐圧 Ui 550 V
定格動作電流/電圧 Ie/Ue AC-12: 6 A/400 VAC
AC-15: 2.5 A/400 VAC
DC-13: 1.25 A/250 VDC
定格スイッチング能力 AC-12: 3000 VA
AC-15: 1000 VA
DC-13: 110 W
Temperature class T6 / T5
周囲温度 T6: –60 °C … +50 °C;
T5: –60 °C … +65 °C
Exマーク II 2G Ex db eb IIC T6/T5 Gb,
II 2D Ex tb IIIC
T80 °C/T95 °C Db
IECEx Ex db eb IIC T6/T5 Gb,
Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db
認証 PTB 10 ATEX 1018
IECEx PTB 12.0029

接点図

切替点 SLS 0-I

2 switching positions